Fundacja

Fundacja Bezpieczne Osiedla z siedzibą we Wrocławiu, jako organizacja pożytku publicznego i non profit, powstała do wdrażania innowacyjnych projektów bezpieczeństwa mienia, życia, zdrowia.
Ważnym aspektem funkcjonowania Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie działań proekologicznych. 

O nas

Fundacja Bezpieczne Osiedla z siedzibą we Wrocławiu powstała w dniu 14 listopada 2012 roku.

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji jest non profit. Projekty prowadzimy dzięki wpłatom bezpośrednim na rachunek jako darowizny oraz 1% podatku naszych Darczyńców.

Podstawowym celem Fundacji jest wdrażanie projektów podwyższających poziom bezpieczeństwa oraz zapobiegających przestępstwom przeciwko mieniu, życiu oraz zdrowiu.

Promujemy zachowania proekologiczne, wspieramy inicjatywy z zakresu nauki, techniki, upowszechniamy sport i turystykę.

Nasze cele realizujemy przez inicjowanie i organizowanie: sympozjów, targów, wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów oraz prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej.

W celu zapoznania się z projektami zapraszamy na nasze strony portali społecznościowych.

Kontakt


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z Fundacją Bezpieczne Osiedla. Administratorem danych jest Fundacja Bezpieczne Osiedla